Szkolenia PPOŻ

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego

analizy/audyty stanu bezpieczeństwa pożarowego

praktyczne szkolenia PPOŻ z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego

serwisy systemów sygnalizacji pożarowych

plany ewakuacyjne oraz próbne ewakuacje

oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego

pomoc w doborze urządzeń przeciwpożarowych

naprawa i konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego

przeglądy, serwis, naprawa, remonty urządzeń przeciwpożarowych

legalizacja gaśnic

obsługa i konserwacja tj. drzwi i bram przeciwpożarowych, klapy dymowe, tryskacze

Sprawdź również naszą ofertę na szkolenia BHP i Inne.