Szkolenia BHP

szkolenia wstępne bhp dla wszystkich stanowisk pracy

szkolenia okresowe bhp dla wszystkich stanowisk pracy

ocena ryzyka zawodowego

sporządzanie dokumentacji powypadkowej

oznakowanie obiektów zgodnie z PN

analizy stanu BHP/ kontrole wewnętrzne

kompleksowa dokumentacja

doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

opracowanie instrukcji stanowiskowych i procedur

badania środowiska pracy, w tym pomiary oświetlenia

kompleksowa obsługa firm związana z wypełnianiem zadań służby bhp

zaopatrzenie firm w artykuły BHP i PPOŻ

Sprawdź również naszą ofertę na szkolenia PPOŻ i Inne.